ZAMÓWIENIE ZESTAWÓW NAUCZYCIELSKICH 

Nauczycielom użytkującym Nasze podręczniki w szkołach publicznych - szkoły średnie, szkoły językowe, przedszkola językowe, prwatne szkoły podstawowe, kóre zakupiły w danym sezonie minimum 8 kompletów podręczników dla uczniów zapewniamy zestawy nauczycielskie* do podręczników z których korzystają.

Można je zakupić na preferencyjnych warunkach lub otrzymać w użyczenie na czas trwania roku szkolnego.

Wybierz formę realizacji Twojego zamówienia, używając poniższych formularzy.

Oferta ważna w roku szkolnym 2020/2021 r.

 

 

*Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia poprzez udokumnetowanie przez Zamawiającego zakupu minimum 8 kompletów podręczników dla uczniów w danym roku. Zakup można potwierdzić przedstawiwając paragon lub fakturę zakupu - dotyczy to zakupów nie zrealizowanych bezpośrednio w wydawnictwie.

 Bezpłatne zestawy nauczycielskie oraz zestawy nauczycielskie w specjalnej atrakcyjnej cenowo ofercie przesyłane będą dla nauczycieli, którzy stosują podręczniki MM Publications dla min. jednej grupy składającej się
z 8 uczniów (zakup ośmiu zestawów SB i WB dla ucznów w danym sezonie).
Wszystkie materiały przekazywane dla nauczyciela przez wydawnictwo są samplami.

         
 

Zamawiam bezpłatne egzemplarze

Formularz zamówienia dotyczy bezpłatnego przekazania komponentów dla nauczyciela do wybranej serii i poziomu podręczników wydawnictwa MM PUBLICATIONS z jakiego nauczyciel korzysta we wskazanej przez siebie szkole lub uczy indywidualnie
(zakupione zostało minimum 8 kompletów podręczników dla uczniów).

Kliknij aby zamówić zestaw nauczyciela.

 
   
         

  

         
 

 

 

Zamawiam egzemplarze w ramach umowy użyczenia

 

 

Użyczenie jest na czas trwania roku szkolnego i dotyczy komponentów
dla nauczyciela do wszystkich tytułów serii podręczników wydawnictwa
MM PUBLICATIONS

(zakupione zostało minimum 8 kompletów podręczników dla uczniów)

Kliknij aby zobaczyć szczegóły i złożyć zamówienie użyczenia.

 
   
         

  

         
 

Oferta "zakup za
5zł"

Formularz zakupu zestawu nauczyciela za 5 zł  -  dotyczy odpłatnego przekazania  komponentów dla nauczyciela do wybranej serii i poziomu podręczników wydawnictwa MM PUBLICATIONS z jakiego nauczyciel korzysta we wskazanej przez siebie szkole lub uczy indywidualnie (zakupione zostało minimum 8 kompletów podręczników dla uczniów).
Kliknij, aby zakupić zestaw nauczyciela.