Matura Plus

 

Sektor: Szkoła ponadgimnazjalna

Matura Plus Podręcznik i repetytorium z języka angielskiego Poziom: matura podstawowa

Autor: Helen Q. Mitchell

Współpraca i konsultacje: Monika Emanowicz, Beata Mazurek - Przybylska, Agnieszka Szyrwińska, Grzegorz Przybylski

Numer akceptacji MEN: 171/07

 

     
       
       
       
                 
   Informacje ogólne

Matura Plus. Podręcznik i repetytorium z języka angielskiego, poziom podstawowy jest nowym kursem przygotowawczym do matury zorganizowanym według wymogów Ministerstwa Edukacji Narodowej na poziomie podstawowym. Książka jest w pełni kolorowa i składa się z 15 rozdziałów oraz części poświęconej doskonaleniu umiejętności mówienia, części gramatycznej i testów praktycznych. Część poświęcona doskonaleniu umiejętności mówienia zawiera liczne wskazówki kształtujące umiejętność efektywnej komunikacji w kontekście wymogów maturalnych. Część poświęcona gramatyce skupia się na kluczowych zagadnieniach gramatycznych ujętych w wymogach maturalnych.
Każdy rozdział zawiera:

  • część poświęconą słownictwu wraz z polskimi odpowiednikami,
  • ćwiczenia utrwalacjące słownictwo,
  • ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania,
  • ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania,
  • część poświęconą doskonaleniu umiejętności pisania wraz ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi poszczególnych typów tekstu,
  • ćwiczenia komunikacyjne,
  • wskazówki i startegie egzaminacyjne,
  • część poświęcona doskonaleniu umiejętności mówienia zawiera liczne wskazówki kształtujące umiejętność efektywnej komunikacji w kontekście wymogów maturalnych,
  • część poświęcona gramatyce skupia się na kluczowych zagadnieniach gramatycznych ujętych w wymogach maturalnych,
  • ponadto książka zawiera dwa kompletne testy maturalne.

Komponenty:

książka ucznia
- książka nauczyciela z testami
- płyta CD klasowa
- testy na CD
- rozkład materiału
- plan wynikowy