PIONEER PLUS

Przeznaczona dla: Szkoła średnia 

Pioneer Plus  to nowy kurs języka angielskiego przeznaczony dla szkół średnich. Składa się z 5 części i prowadzi od poziomu elementary do upper-intermediate (według CEFR od A1.2 do B2). Dla klas dwujęzycznych lub klas z wysokim poziomem języka angielskiego dostępny jest poziom Pioneer C1/C1+.

Kurs spełnia wymogi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (CEFR),  dostosowany jest do wymogów egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (wg aktualnych wymogów maturalnych).

Seria Pioneer Plus (od poziomu elementary do upper-intermediate), wydana w formie podręczników wielokrotnego użytku, jest zgodna z wytycznymi MEN i posiada wszystkie niezbędne zatwierdzenia.

Każdy podręcznik przeznaczony jest na około 120h lekcyjnych.

Programy nauczania opracowane i dostępne na platformach Vulcan i Librus.

Dla nauczycieli dostępne jest bardzo obszerna i nowoczesna obudowa dydaktyczna:

 • Teacher’s Book (zawierająca SB)
 • Class CD
 • Teacher’s Workbook
 • Teacher’s Resource Pack (testy oraz materiały dodatkowe na CD)
 • Interactive Whiteboard Materials - oprogramowanie do tablicy interaktywnej.
 • Materiały video

Dopuszczenia MEN 

Pioneer Plus Elementary: 744/2/2016

Pioneer Plus Pre-Intermediate: 744/1/2015

Pioneer Plus Intermediate: 744/3/2016

Pioneer Plus B2: 744/4/2017 

 
 

 9

MATERIAŁY DODATKOWE

   
           
           
Informacje ogólne Komponenty i ceny

Pioneer Plus  to nowy kurs języka angielskiego przeznaczony dla szkół średnich. Składa się z 5 części i prowadzi od poziomu elementary do upper-intermediate (według CEFR od A1.2 do B2), dla klas dwujęzycznych lub klas z wysokim poziomem języka angielskiego dostęny jest kurs Pioneer C1/C1+.

Kurs spełnia wymogi Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (CEFR),  dostosowany jest do wymogów egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Komponenty dla ucznia:

 • Student’s Book with CD
 • Student’s Workbook
 • Companion

   

Komponenty dla nauczyciela:

 • Teacher’s Book (zawierająca SB)
 • Class CD
 • Teacher’s Workbook
 • Teacher’s Resource Pack (testy oraz materiały dodatkowe)
 • Interactive Whiteboard Materials
 • Materiały video (dodatkowe filmy towarzyszące każdemu rozdziałowi)

    

Najważniejsze cechy serii:

 • Aktualna tematyka związana z zainteresowaniami współczesnej młodzieży dodatkowo wzbogacająca wiedzę o współczesnym świecie.
 • Dialogi, często zabawne, odzwierciedlające współczesny sposób posługiwania się językiem angielskim jako uniwersalnym narzędziem komunikacji.
 • Równomierne rozwijanie wszystkich umiejętności językowych.
 • Gramatyka prezentowana w kontekście komunikacyjnym.
 • Rozwijanie umiejętności w zakresie czytania i słuchania w zgodzie z wymogami egzaminacyjnymi.
 • Różnorodność zadań i ćwiczeń o charakterze komunikacyjnym.
 • Stopniowe doskonalenie technik tworzenia tekstów pisanych.
 • Ćwiczenia doskonalące umiejętność krytycznego myślenia oraz wyrażania własnych opinii.
 • Praktyczne wskazówki służące budowaniu umiejętności samodzielnej analizy problemów.
 • Działy powtórzeniowe służące przypomnieniu i utrwaleniu wiadomości po każdym rozdziale.
 • Osobna sekcja SKILLS PRACTICE  z zadaniami typu maturalnego do każdego rozdziału

 

 Przykładowe strony z podręcznika dla ucznia

 

PIONEER PLUS ELEMENTARY

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

ZESTAW ĆWICZEŃ 

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA

PŁYTA KLASOWA

 

OPOROGRAMOWANIE TABLICY

INTERAKTYWNEJ 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA CD-ROM

 

PIONEER PLUS PRE-

INTERMEDIATE

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

ZESTAW ĆWICZEŃ 

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA

PŁYTA KLASOWA

 

OPOROGRAMOWANIE TABLICY

INTERAKTYWNEJ 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA CD-ROM

 

PIONERR PLUS INTERMEDIATE 

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

ZESTAW ĆWICZEŃ 

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA

PŁYTA KLASOWA

 

OPOROGRAMOWANIE TABLICY

INTERAKTYWNEJ 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA CD-ROM

 

PIONEER PLUS B2

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

ZESTAW ĆWICZEŃ 

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA

PŁYTA KLASOWA

 

OPOROGRAMOWANIE TABLICY

INTERAKTYWNEJ 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA CD-ROM

 

PIONEER C1/C1+

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

ZESTAW ĆWICZEŃ 

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA A (C1)

KSIĄŻKA DLA NAUCZYCIELA B (C1+)

 

PŁYTA KLASOWA A (C1)

PŁYTA KLASOWA B (C1+)

 

 

OPOROGRAMOWANIE TABLICY

INTERAKTYWNEJ 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA CD-ROM

 

 

 

64 zł

49 zł

71 zł

46 zł

 

800 zł

 

150 zł

 

 

 

64 zł

49 zł

71 zł

46 zł

 

 

800 zł

 

150 zł

 

 

 

64 zł

49 zł

71 zł

46 zł

 

800 zł

 

150 zł

 

 

 

68 zł

49 zł

73 zł

46 zł

 

800 zł

 

150 zł

 

 

 

100 zł

56 zł

60 zł

60 zł

 

30zł

30zł

 

 

800 zł

 

150 zł