Matura Leader
 

Nr dopuszczenia MEN: 712/2014

Przeznaczona dla: Szkoła średnia

Książka  jest jednocześnie podręcznikiem i repetytorium. Przeznaczona jest na całoroczny kurs dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Przeznaczona na około 90h lekcyjnych

Program nauczania opracowany i dostępny na platformach Vulcan i Librus.

Nauczyciel wyposażany jest w pełny zetsaw nauczycielski wraz z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej.

             
       
                 
Informacje ogólne Komponenty i ceny

Książka  jest przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Podręcznik umożliwia doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacanie zasobu słownictwa. W ćwiczeniach zastosowano metodę komunikacyjną w nauczaniu języków obcych. Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane zgodnie z podstawa programową oraz w oparciu o przykładowe zestawy egzaminacyjne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dzięki licznym wskazówkom egzaminacyjnym uczniowie mogą opanować i udoskonalić odpowiednie strategie rozwiązywania zadań, co jest gwarancją sukcesu egzaminacyjnego

Podręcznik składa się z 15 rozdziałów, każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi (zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej stanowiącej podstawę wymagań egzaminacyjnych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym).

 

Każdy rozdział składa się z następujących sekcji:

 • Ćwiczenia leksykalne
 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstu pisanego
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

Po dwóch kolejnych rozdziałach zamieszczono dodatkową sekcję poświęconą egzaminowi ustnemu.

 Najważniejsze cechy podręcznika:

 • listy słownictwa, przydatnych zwrotów i wyrażeń wraz z nagraniem,
 • ćwiczenia leksykalne rozwijające komunikatywną funkcję języka,
 • duża różnorodność tekstów, tematów i zadań, w tym zadania typu egzaminacyjnego,
 • specjalne sekcje ze wskazówkami i strategiami egzaminacyjnymi,
 • porady i wskazówki dotyczące tworzenia wszystkich typów wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminie,
 • ćwiczenia i zadania doskonalące umiejętność mówienia,
 • rozdziały powtórzeniowe,
 • specjalna sekcja poświęcona ćwiczeniom wymowy,
 • trzy obszerne załączniki z dodatkowymi informacjami dla ucznia, zawierające listy liczebników, wyrażeń przyimkowych oraz czasowników, przymiotników i rzeczowników wraz z występującymi po nich przyimkami,
 • część gramatyczna z objaśnieniami, przykładami i ćwiczeniami, zamieszczona na końcu podręcznika,
 • dwa przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie podstawowym,
 • transkrypcje tekstów do słuchania (zarówno w Książce Ucznia, jak i w Książce dla Nauczyciela)

Komponenty dla ucznia:

 • Książka ucznia + płyta CD z nagraniami i słownictwem,

Komponenty dla nauczyciela:

 • Książka dla nauczyciela zawierająca klucze odpowiedzi do zadań
 • Płyta Class CD
 • Teacher`s resource CD - płyta CD z testami/kartkówkami po każdym rozdziale
 • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej IWB (na płycie DVD)

      

Przykładowe strony z podręcznika dla ucznia:

 

 

 

 

 

 

   
      

MATURA LEADER

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

MATURA LEADER TEACHER`S

PACK

(Teacher`s book + Student`s book)

 PŁYTA KLASOWA

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA (TEACHER`S

RESOURCE PACK)

 

 

ORPOGRAMOWANIE DO TABLICY

INTERAKTYWNEJ (IWB)

 

 

 

55 zł

58 zł

 

 

52 zł

 

 

150 zł

 

 

 

800 zł