Leader Plus
 

Nr dopuszczenia MEN: 756/2015

Przeznaczona dla: Szkoła średnia

Książka  jest jednocześnie podręcznikiem i repetytorium. Przeznaczona jest na całoroczny kurs dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Przeznaczona na około 90h lekcyjnych.

Program nauczania opracowany i dostępny na platformach Vulcan i Librus.

Nauczyciel wyposażany jest w pełny zetsaw nauczycielski wraz z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej.

             
       
                 
Informacje ogólne Komponenty i ceny

Książka  jest przeznaczona dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Podręcznik umożliwia doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. Szczególną uwagę zwrócono na wzbogacanie zasobu słownictwa. W ćwiczeniach zastosowano metodę komunikacyjną w nauczaniu języków obcych. Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane zgodnie z podstawa programową oraz w oparciu o przykładowe zestawy egzaminacyjne opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Dzięki licznym wskazówkom egzaminacyjnym uczniowie mogą opanować i udoskonalić odpowiednie strategie rozwiązywania zadań, co jest gwarancją sukcesu egzaminacyjnego

Podręcznik składa się z 14 rozdziałów, każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi (zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej stanowiącej podstawę wymagań egzaminacyjnych zawartych w Informatorze o egzaminie maturalnym).

 

Każdy rozdział składa się z następujących sekcji:

 • Ćwiczenia leksykalne
 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstu pisanego
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna
 • Wypowiedź ustna (forma zestawu egzaminacyjnego)

 

 Najważniejsze cechy podręcznika:

 • tematyczne listy słownictwa, przydatnych zwrotów i wyrażeń wraz z nagraniem
 • duża różnorodność tekstów, tematów i zadań, w tym zadania typu egzaminacyjnego,
 • specjalne sekcje ze wskazówkami i strategiami egzaminacyjnymi,
 • porady i wskazówki dotyczące tworzenia wszystkich typów wypowiedzi pisemnych wymaganych na egzaminie,
 • rozdziały powtórzeniowe,
 • cztery obszerne załączniki z dodatkowymi informacjami powtórzeniowymi dla ucznia oraz Speaking Bank z przydatnymi zwrotami,
 • dodatkowa część gramatyczna z objaśnieniami, przykładami i ćwiczeniami,
 • dwa przykładowe zestawy egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym,
 • transkrypcje tekstów do słuchania (zarówno w Książce Ucznia, jak i w Książce dla Nauczyciela)

Komponenty dla ucznia:

 • Książka ucznia + płyta CD z nagraniami i słownictwem,

     

Komponenty dla nauczyciela:

 • Książka dla nauczyciela zawierająca klucze odpowiedzi do zadań
 • Płyta Class CD
 • Teacher`s resource CD - płyta CD z testami/kartkówkami po każdym rozdziale,
 • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej IWB (na płycie DVD)

 

        

 Przykładowe strony z podręcznika dla ucznia

LEADER PLUS

 

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

 

LEADER PLUS TEACHER`S PACK

(Teacher`s book + Student`s book)

 

PŁYTA KLASOWA

 

TEACHER`S RESOURCE CD

 

OPROGRAMOWANIE DO TABLICY

INTERAKTYWNEJ

 

 

 

 

 

69 zł

 

58 zł

 

 

52 zł

 

150 zł

 

800 zł