.

 

 

New Gimnazjum Plus 
 

Nr dopuszczenia MEN: 711/2014

Przeznaczona do: Gimnazjum

Książka przeznaczona jest dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Umożliwia zarówno doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie, jak i opanowanie technik pomocnych w rozwiązywaniu różnych typów zadań egzaminacyjnych.

Przeznaczone na około 90h lekcyjnych.

             
       
                 
Informacje ogólne Komponenty i ceny

Książka przeznaczona jest dla uczniów, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na obu poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Umożliwia zarówno doskonalenie wszystkich umiejętności językowych, sprawdzanych na egzaminie, jak i opanowanietechnik pomocnych w rozwiązywaniu różnych typów zadań egzaminacyjnych.

Podręcznik składa się z 15 rozdziałów; każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi (zgodnie z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej stanowiącej podstawę wymagań egzaminacyjnych zawartych w  Informatorze Gimnazjalnym).

Każdy rozdział składa się z czterech sekcji:
• ćwiczeń leksykalno-gramatycznych i ćwiczeń w mówieniu, wraz z zadaniami typu egzaminacyjnego sprawdzającymi znajomość funkcji i środków językowych, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym,
• ćwiczeń leksykalnych i zadań typu egzaminacyjnego w rozumieniu tekstu słuchanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
• ćwiczeń leksykalnych i zadań typu egzaminacyjnego w rozumieniu tekstu czytanego, na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
• ćwiczeń leksykalnych i zadań przygotowujących ucznia do wypowiedzi pisemnej, w tym przykładowej wiadomości e-mail, z ćwiczeniami i zadaniem typu egzaminacyjnego na poziomie rozszerzonym.

Zadania i ćwiczenia zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu o arkusze egzaminacyjne.

Najważniejsze cechy podręcznika:

• duża różnorodność tekstów, tematów i zadań odpowiadających zakresowi wymagań egzaminacyjnych,
• listy najbardziej użytecznych słówek i zwrotów ze wszystkich obszarów tematycznych obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym wraz z tłumaczeniem na język polski,
• ćwiczenia leksykalne dające możliwość rzetelnych powtórek i utrwalania słownictwa oraz rozwijające komunikatywną funkcję języka,
• trzy obszerne załączniki z dodatkowymi informacjami dla ucznia, zawierające listy liczebników, wyrażeń przyimkowych oraz czasowników, przymiotników i rzeczowników wraz z występujących po nich przyimkami.
• trzy rozdziały powtórzeniowe,
• część gramatyczna z objaśnieniami i przykładami , zamieszczona na końcu podręcznika,
• specjalna sekcja poświęcona ćwiczeniom wymowy,
• cztery załączniki z dodatkowymi informacjami dla ucznia, zawierające pełne listy liczebników, wyrażenia z przyimkami, przymiotników, rzeczowników i ich pochodnych wraz z występującymi po nich przyimkami,
• cztery przykładowe zestawy egzaminacyjne: dwa na poziomie podstawowym i dwa na poziomie rozszerzonym

Komponenty dla ucznia:

  • Książka ucznia + płyta CD z nagraniami i słownictwem

Komponenty dla nauczyciela:

  • Książka dla nauczyciela zawierająca klucze odpowiedzi do zadań
  • Płyty Class CD
  • Teacher`s Resource CD - płyta CD z testami/kartkówkami po każdym rozdziale
  • Oprogramowanie do tablicy interaktywnej IWB (na płycie DVD) 

       

 

Przykładowe strony z podręcznika dla ucznia

 

 

 

 

 

 

   
      

NEW GIMNAZJUM PLUS

PODRĘCZNIK DLA UCZNIA Z CD

 

NEW GIMNAZJUM PLUS

TEACHER`S PACK

(Teacher`s book + Student`s

book)

 

PŁYTA KLASOWA

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA

NAUCZYCIELA (TEACHER`S

RESOURCE PACK)

 

OPROGRAMOWANIE DO TABLICY

INTERAKTYWNEJ (IWB)

 

 

 

 

39 zł

 

54 zł

 

 

 

 

49 zł

 

 

150 zł

 

 

800 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  Informacje ogólne