Koszty dostawy na terenie Polski

Jeśli wartość zamówienia przekroczy 200 zł, nie zapłacisz za dostawę na terenie Polski!

 

Sposób dostawy Wartość zamówionego towaru
  poniżej 200  zł powyżej 200 zł
Kurier DPD - za pobraniem 15 zł

Gratis

Kurier DPD -przelew (przedpłata) 15 zł

Gratis

 

Płatność przy odbiorze lub przedpłata (przelew)

 

Numer konta bankowego:

Citi Bank,Bank Handlowy w Warszawie S.A.

85 1030 1508 0000 0008 1630 0002

 

 1. Dostawa zakupionych Produktów realizowana jest na obszarze Polski i nastąpi na adres wskazany w Zamówieniu, za pośrednictwem przedstawiciela firmy kurierskiej, w terminie uzależnionym od zaistnienia zdarzeń związanych z formą płatności wybraną przez Kupującego, tj. :
  1. w terminie 5 dni, liczonych od daty zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt.9 – płatność wskazana w pkt.14.1.
  2. w terminie 7 dni, liczonych od daty uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – płatności wskazane w pkt. 14.2. , z zastrzeżeniem pkt. 9.
  3. Dla Zakupu grupowego termin i miejsce  dostawy ustalane są indywidualnie i określone są na formularzu zamówienia po wpisaniu Indywidualnego Kodu aktywacyjnego. Uczestnik zakupu grupowego zawierajac umowę sprzedaży w sklepie internetowym akceptuje warunki dla Zakupu grupowego w tym cenę, skład zestawu, termin i miejsce dostawy.
 2. Koszt dostawy Produktów, których cena brutto zakupu jest wyższa niż 200 zł wliczony jest w cenę sprzedaży. W przypadku zakupu Produktów za cenę równą lub niższą niż 200 zł brutto  dostawa odbywa się na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest uiścić wraz z ceną sprzedaży koszt dostawy. Aktualna wysokość kosztów dostawy Produktów podawana jest na stronie Zamówienia, w trakcie procesu składania Zamówienia przez Kupującego, poprzez uwidocznienie kosztów dostawy.
 3. Kupujący  lub dla Zakupu grupowego osoba upoważniona przez Kupującego ( który w tym przypadku jest jednocześnie Uczestnikiem Zakupu Grupowego) kwituje odbiór dostawy na liście przewozowym. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka nie została uszkodzona, sprawdzić jej zawartość a następnie podpisać list przewozowy. Podpisanie listu przewozowego oznacza potwierdzenie faktu odbioru zakupionego towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru lub niezgodności ilościowej przesyłki należy postąpić zgodnie z pkt. 29. Wraz z Produktami Sprzedawca wyda Kupującemu  paragon lub fakturę VAT. Sprzedawca informuje Kupującego ( w tym Uczestnika Zakupu Grupowego) o prawie Konsumenta do odstąpienia od tejże umowy w terminie 10 dni od daty odbioru Produktów. Z chwilą pokwitowania przez Kupującego lub przez  osobę uprawnioną                             ( składającą zamówienie w formie pisemnej dla Zakupu Grupowego) przez Uczestnika zakupu grupowego dla Zakupu grupowego  - na Kupującego  przechodzi prawo własności Produktów oraz ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktów, a w szczególności ryzyko ich utraty lub uszkodzenia.
 4. Dostawy towaru realizowane są tylko w dni robocze w godzinach                      8.00- 21.00
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo realizacji dostawy partiami,                               w przypadku gdy rozmiar przekracza rozmiary euro palety, oraz gdy waga dostarczanych Produktów przekracza 25 kg.

Powyższy cennik obowiązuje do 15.10.2013